Elmätarbyte 2020-2021

Nu är det dags att byta till framtidens elmätare

Elmätarna byts på grund av nya krav

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att följa din förbrukning och därmed en möjlighet för dig att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Innan 2025 ska alla cirka 5 miljoner elmätare i Sverige bytas ut.

Nacka Energi påbörjar elmätarbyten våren 2020 och kommer att vara klara under 2021.

Du kommer i god tid innan bytet få information om när vi kommer till dig. Installationen av den nya mätaren tar cirka 30 minuter och under tiden kommer det att bli ett kortare elavbrott.

Din elanvändning kommer även fortsättningsvis att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga förbrukning. Mätarbytet ingår i det ordinarie nätpriset, så ingen extra kostnad kommer att tas ut från dig som kund.

Passar inte tiden? Boka om här.

Då kommer vi till ditt område!

Sju nya funktioner för smarta elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner för alla Sveriges elmätare.

Så fungerar din elmätare

 1. Kommunikationslampor

  Tre lampor som lyser och blinkar när mätaren skickar värden till oss på Nacka Energi.

 2. Elförbrukningslampa

  Den här lampan blinkar i takt med din elförbrukning. Desto snabbare den blinkar, desto mer förbrukar du.

 3. Display

  Här ser du din mätarställning, det vill säga din förbrukade energi i kWh. Du kan också se din momentana effekt. Har du solceller kan du även se din produktion. Se under punkt 4 hur du gör.

 4. Avläsning och huvudströmbrytare

  Avläsningar
  Tryck på knappen för att ändra i displayen. Se kod högst upp till vänster i displayen.

  1.8.0 Mätarställning/förbrukning i kWh
  1.7.0 Effekten på din förbrukning just nu

  Har du egen produktion av el, till exempel solceller, kan du även se följande koder

  2.8.0 Mätarställning/produktion i kWh
  2.7.0 Effekt för produktion just nu


  Huvudströmbrytare
  (Fungerar endast på anläggningar med max 63 A)

  Stänga av strömmen
  Håll knappen intryckt cirka tio sekunder, tills du hör ett knäppande ljud.

  Slå på strömmen 
  Håll intryckt i cirka tio sekunder tills du hör ett knäppande ljud. Hörs inget är brytaren frånkopplad av Nacka Energi. Kontakta oss så hjälper vi dig.
 5. H1-port
  Porten gör det möjligt för dig att följa och analysera din förbrukning.

Sju nya funktioner för smarta elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner för alla Sveriges elmätare.

“De nya elmätarna kommer att bidra till en mer hållbar framtid. De öppnar bland annat upp möjligheter för smarta hem, elbilar och egen elproduktion. Man kommer också få en bättre överblick över sin elanvändning och kan på så sätt använda elen mer klimatsmart och kostnadseffektivt.”

Jonas Kellberg
vd

De gamla mätarna återvinns

De gamla mätarna samlas in, delarna separeras, sorteras efter material och återvinns sedan.

Vår mätarleverantör

Sommaren 2019 tecknade vi avtal med HM Power Metering AB för leverans av elmätare. Bytet av mätaren kommer att göras av det lokala bolaget Elcentralen i Nacka AB. Under tiden för bytet kommer du att se Elcentralens montörer i området. Alla montörer har ID-kort väl synliga och kör arbetsfordon med skylten ”Jag jobbar på uppdrag av Nacka Energi AB”.

Vill du veta mer?

Får du inte svar på dina frågor här, kontakta oss på info@nackaenergi.se

För att skapa ett mer hållbart energisystem har regeringen beslutat att införa nya funktionskrav på elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Nacka Energi AB.

Bytet kommer inte att påverka dig i någon större utsträckning. Mätvärdesinsamlingen och faktureringen kommer att ske som tidigare och du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning. Varken den nya elmätaren eller arbetet med att byta elmätaren kommer att medföra någon extra kostnad.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att platsen kring mätaren är säker och att vi som nätägare kan komma åt mätaren.

Sitter elmätaren inomhus behöver vi komma in till dig. Det är viktigt att någon är närvarande som vet var elmätaren sitter.

Vi meddelar exakt tid för elmätarbytet per post när bytet närmar sig. Skulle inte tiden passa har du möjlighet att boka om den. Uppgifter om hur du gör det finns på brevet som du kommer att få.

Sitter din elmätare utvändigt på fasaden, eller i trappuppgången/källaren i ett lägenhetshus, innebär det att ingen behöver vara hemma när vi kommer och byter din elmätare. Vi meddelar dock vilken vecka det blir eftersom bytet orsakar ett kortare elavbrott.

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott. I det fall du har ett larm som kan utlösas får du gärna kontakta vår entreprenör när du får din avisering. Då kan du göra en tidsbokning för att undvika utryckning från din larmfirma.  Läs mer om tidsbokning.

Bytet av mätaren kommer att göras av det lokala bolaget Elcentralen i Nacka AB. Under tiden för bytet kommer du att se Elcentralens montörer i området. Alla montörer har ID-kort väl synliga och kör arbetsfordon med skylten ”Jag jobbar på uppdrag av Nacka Energi AB”.

Karta över arbetsområde

Sju nya funktioner för smartare elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner för alla Sveriges elmätare.

 1. Utökad mätdata
  Nästa generations mätare klarar att mäta många olika storheter som: spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Det blir allt viktigare när vårt samhälle får en större mångfald inom både produktion och användning av el, exempelvis solceller på taket. De nya mätarna är ett viktigt verktyg för att klara av de internationella målen om en mer hållbar framtid.
 2. Öppet kundgränssnitt
  Du får tillgång till all information som elmätaren registrerar genom att koppla upp dig mot en kundport, en HAN-port/P1-port. Porten gör det möjligt för dig att följa och analysera din förbrukning. Om du har hemautomationssystem kan du koppla in porten till det systemet och finurligt styra uppvärmningen av ditt hus eller laddningen av din elbil.
 3. Avläsning på distans
  Med de nya mätarna utökar vi den tidigare fjärravläsningen med att vi får meddelanden om strömavbrott. Vi får därmed ett bra mätverktyg för att både åtgärda fel så fort de uppstår och att ytterligare förbättra vårt förebyggande arbete mot strömavbrott.
 4. Timregistrering
  De nya mätarna kommer att skicka in värden från kunden till elnätsbolaget varje timme. För elproducenterna, stora som små, kommer det också skickas värden en gång i timman. Det är viktigt för ett stabilt elnät nu när det blir mer vindkraft och andra, mer ojämna, energikällor. Priset kommer att bero på hur mycket el som tillverkas i ett visst ögonblick och storleken på efterfrågan. Kanske kan vi anpassa vår elanvändning bättre när vi bättre kan följa eltillgången.
 5. Avbrottsregistrering
  De nya mätarna ger bättre och mer jämförbar avbrottsstatistik från alla nätföretag i Sverige. Statistiken är en grund till Energimarknadsinspektionens bedömning av hur varje elnätsföretag får ta betalt från sina kunder för de kostnaderna.
 6. Fjärruppgradering
  De nya elmätarnas mjukvara kan uppdateras på distans. Det låter kanske som en självklarhet, men teknikutvecklingen går snabbt och när de gamla elmätarna sattes upp fanns inte den funktionaliteten. Att kunna fjärrstyra mätare innebär förstås risker. Ett flertal tekniska säkerhetslösningar i hela kedjan, från mätare till levererat mätvärde, används för att säkerställa att ingen obehörig ska komma åt data eller mätarens funktioner.
 7. Spänningssättning och frånkoppling på distans
  De nya mätarna har en fjärrstyrd strömbrytare. Svenska myndigheter planerar för att inom några år införa ett regelverk som betyder att bara den som har avtalat med en elhandlare om att köpa el kommer att få tillgång till el. Alla andra ska vara frånkopplade. Vi som nätägaren förväntas hantera till- och frånkoppling på anslutningarna. Det gör vi med den fjärrstyrda brytaren.

Han-port/P1-port

Specifikation av information som kan läsas ut från mätaren via gränssnitt HAN port. HAN porten kommunicerar med P1 protokoll och har en RJ12 kontakt.

Storhet elEnhetInformation
Datum och tidYYMMDDhhmmssXTidpunkt för registrering av mätvärde (Svensk normaltid utan omställning till sommartid). ”X” anger om sommartid är aktiv eller ej. (X=W vid normaltid; X=S vid omställning till sommartid, används dock ej)
Mätarställning Aktiv Energi UttagkWh 
Mätarställning Aktiv Energi Inmatning  
Mätarställning Reaktiv Energi UttagkVArh 
Mätarställning Raktiv Energi InmatningkVArh 
Aktiv effekt UttagkWhMomentan trefaseffekt
Aktiv effekt InmatningkWhMomentan trefaseffekt
Reaktiv effekt UttagkVArhMomentan trefaseffekt
Reaktiv effekt InmatningkVArhMomentan trefaseffekt
Aktiv effekt L1 UttagkWMomentan effekt
Aktiv effekt L1 InmatningkWMomentan effekt
Aktiv effekt L2 UttagkWMomentan effekt
Aktiv effekt L2 InmatningkWMomentan effekt
Aktiv effekt L3 UttagkWMomentan effekt
Aktiv effekt L3 InmatningkWMomentan effekt
Reaktiv effekt L1 UttagkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L1 InmatningkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L2 UttagkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L2 InmatningkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L2 UttagkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L3 UttagkVArhMomentan effekt
Reaktiv effekt L3 InmatningkVArhMomentan effekt
Fasspänning L1VMomentant RMS-värde
Fasspänning L2VMomentant RMS-värde
Fasspänning L3VMomentant RMS-värde
Fasström L1AMomentant RMS-värde
Fasström L2AMomentant RMS-värde
Fasström L3AMomentant RMS-värde

Vi har infört följande åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

 • Under pandemin ber vi dig som kund att inte närvara under elmätarbytet.
 • Vi kommer att byta elmätaren om vi kan komma åt den utan att gå in i fastigheten.
 • Vi byter elmätaren även om den sitter inne i fastigheten under förutsättning att du och din familj är friska. Vi kommer då att knacka på och ta några steg tillbaka. Du får sedan frågan om du och din familj är friska.
 • Vid möten både med kollegor och externa personer tar vi inte i hand och vi håller avstånd till varandra.
 • Vi håller god handhygien och tvättar händerna ofta och noga med tvål och vatten samt använder handsprit.
 • Handsprit används före och efter varje besök, alternativt används engångshandskar vid besöket.

Våra montörer

Wille
Bjarne
Robert
Richard
Niklas
Lukas
Lasse
Joakim
Ivan
Gunnar
Gabriel
Carl
Alex
Adam
Napoleon
Simon
Kacper
Thomas